Droneinspeksjon er en sikker og effektiv metode for å avdekke feil eller mangler der det normalt kreves lift eller stillas for tilkomst.

Vi gir deg en total tilstandsrapport og er det mindre feil eller mangler kan vi utbedre de med en gang. Vi er sertifisert innen tilkomstteknikk (klatring og redning) og har alltid med oss utstyr til mindre jobber som kreves strakstiltak. Sprukket takstein, tette takrenner, løse beslag er ting som er vanskelig å se fra bakkenivå, med våre droner kommer vi tett på (1 meter) med 8k oppløsning så alle detaljer kommer til syne.

Vi er deklarert av Luftfartstilsynet (RO1) og tilfredstiller alle krav til RPAS-operatør innen næringsvirksomhet.