Hvorfor Celluloseisolasjon

ET MILJØVENNLIG ISOLASJONSMATERIALE MED HELT SPESIELLE EGENSKAPER

Celluloseisolasjon er et fellesbegrep for isolasjonsmaterialer laget av for eksempel avispapir eller fiber av trevirke. De organiske fibrene i celluloseisolasjon har evnen til å ta opp og gi fra seg fuktighet på samme måten som treverk. De spesielle fuktegenskapene har avgjørende betydning for fuktsikring når eldre bygg skal rehabiliteres og etterisoleres. Stadig flere innser også at celluloseisolasjonen kan gi et betydelig bidrag innen fuktsikring i nybygg. Spesielt nå når isolasjonstykkelsen økes mer og mer.
 
fra%20tre%20til%20isolasjon_ill
ISOCELL isolasjon lages av retur avispapir. Papiret males opp i en tørr prosess, og avgir ikke utslipp til luft eller vann. Under produksjonsprosessen tilsettes mineralske salter som virker brannhemmende, gjør papiret aldringsbestandig, motvirker sopp, mugg, råte og skadedyr. Isolasjonen komprimeres mye for å redusere transportkostnader og miljø, pakkes i plastemballasje og sendes ut til våre forhandlere/ isolatører som blåser isolasjonen på plass i bygningenes konstruksjoner med spesialmaskin som løser opp den komprimerte isolasjonen. Isolasjonen komprimeres til riktig densitet og synker ikke sammen over tid.

Innblåsing av isolasjon er tidsbesparende og miljøvennlig: 
  • Arbeidet går meget raskt.
  • Ved etterisolering slipper man å rive gode materialer.
  • Man sparer kostnader og reduserer avfallsmengde.
  • Effekten av isoleringsarbeidet oppleves umiddelbart.
  • Isolasjonen fyller og tetter alle hulrom perfekt.
  • Det blir ikke kapp eller svinn.
  • Tom emballasje leveres til gjenvinning.  
 
 
getimage-1
 

ISOLERING MED MATTER

 

CELLULOSEISLOERING

Figurene over illustrerer forskjellen i utførelse ved bruk av blåst ISOCELL celluloseisolasjon i stedet for matter. Selv små feil medfører stort varmetap og redusert effekt.

Blåst IOCELL celluloseisolasjon fyller og tetter 100 % uansett bjelkeavstand, ujevnheter og uregelmessigheter i konstruksjonene.

Med isolasjonsmatter vil det kunne bli gliper og dårlige tilpasninger. Det fører til stort varmetap.