Vi hjelper deg med dine valg

Din bolig har «sjel»,…  men har den «hjerne»? 

Øko-bygg står for økologisk byggeri. Dette innebær en bygg-filosofisk grunnholdning  der materialbruk og driftsbelastning har ett minst mulig negativt «fotavtrykk» på vårt miljø.  I praksis vil dette være at en i størst mulig grad nytter fornybare råvarer med minst mulig klimabelastning. Eks.vis trevirke fra nærmiljø,  bruk av celluloseisolasjon og miljøvennlige valg for overflatebehandling.  Det kan og  være valg av løsninger som innebær reparasjoner / restaurering framfor nybygg eller  større utskiftninger av bygg-komponenter. Framfor alt valg til  «smartere» og mer klimavennlige løsninger. «naturlige valg»

Filosofien omkring begrepet «Økologisk byggeri» vil allikevel være en helhetlig beregning av miljøbelastningen over byggets «levetid» – og ev. gjenbruk.( i dag vanligvis satt til 60 år) Verktøy for beregning av miljøbelastningen er nå  i ferd med å bli integrert i vår hverdag. Valgene er allikevel i stor grad lagt på hver enkelt.  Miljøbelastningen i driftsfasen, f.eks. ved  høgt energibehov ,uhensiktsmessige løsninger ,- kan være avgjørende for valg av nybygg der byggets konstruksjon, og styring-system (hjerne som styrer energi og luftkvalitet m.m. ) gir totalt sett en mindre miljøbelastning.

Vi er i dag for full fart inn i en tidsalder der ny teknologi /styringssystemer kombinert med en større forståelse av begrepet Økologi, gjør til at våre valg blir enklere.- og blir valg for vår framtid.

 
Framtidens utfordringer innen bygg er å konstruere bygg nærest mulig klimanøytralitet.

Øko-bygg Telemark har over en lengre periode hatt focus på utvikling av konstruksjonsmodeller med   lavest mulig klimabelastning.  Med økonomisk støtte gjennom Innovasjon Norge  har teoretisk og praktisk utprøving av bl. a. en dobbeltvegg konstruksjon  isolert med løsullisolasjon basert på plantematerialer (bl.a. celluloseisolasjon),- gitt svært oppløftende resultat. Modellen er basert på et  precut-system  produsert  ved moderne produksjon, og designmetoder.

Denne konstruksjonsmodellen, –  i kategori «pustende konstruksjoner)  balanserer  fuktnivåene  innenfor skadeområde for bolig. Modellen , . innen lavenergi, – har ett svært lavt klimagassutslipp. Vi har her en kompakt konstruksjon basert gjennomgående på tre og plantematerialer som i hovedsak i Norge kan produseres  lokalt og derav redusere store transportkostnader. (ref. klimagassberegninger over byggets levetid.) Neste nivå, før utsetting  produksjon i større omfang   er gjennomføring av ett referansebygg. Vi er her interessert i kontakt med  / kunder/ investorer som kan tenke seg å bli med i « neste fase»

Har du istapper hengende fra taket skyldes dette som oftest at huset er dårlig isolert. Varmen trenger opp i takkonstruksjonen, når det er snø på taket, vil varmetapet føre til smelting av snøen, og det danner seg istapper.

Har du lite eller ingen isolasjon fra før anbefaler vi minimum 30 cm totalt, noe som vil redusere oppvarmings utgiftene betraktlig